Tabelka pokazuje maksymalną kubaturę pomieszczenia, dla której jesteśmy w stanie utrzymać określoną wilgotność przy zadanej wydajności nawilżania.

Są to wartości szacunkowe - docelowe parametry zależą jeszcze od temperatury powietrza, przepływu powietrza w pomieszczeniu itp.

W razie wątpliwości i pytań odnośnie doboru generatora (wydajności) - prosimy kontakt e-mail lub telefoniczny (606-27-29-12, 606-38-36-32, 600-078-277).

Wydajość nawilżacza/Oczekiwana wilgotność

1200 ml/h (gen. 3M)

1800 ml/h (gen. 5M)

2500 ml/h (gen. 6M)

3000 ml/h (gen. 9M)

5000 ml/h (gen. 12M)

9000 ml/h (gen. 12MS)

<50%

>240m3

>360m3

>480m3

>600m3

>1000m3

>1800m3

55-65%

180m3

270m3

360m3

450m3

756m3

1350m3

65-75%

144m3

216m3

300m3

360m3

605m3

1080m3

75-85%

112m3

168m3

250m3

280m3

470m3

640m3

85-95%

80m3

120m3

170m3

200m3

340m3

600m3

>95%

52m3

75m3

100m3

130m3

250m3

400m3

Kubatura 270m3 to np pomieszczenie 90m2 o wysokości 3m

Przykład 1. Jeśli chcemy utrzymywać wilgotność na poziomie 70% w pomieszczeniu o kubaturze 270m3 to powinniśmy zastosować generator

o wydajności 2500ml/h (wartość 270m3 jest najbliższa i nie większa niż 300m3 w tabelce dla wiersza wilgotności 65-75%).

Przykład 2. Jeśli chcemy utrzymywać wilgotność na poziomie 60% w pomieszczeniu o kubaturze 750m3 to powinniśmy zastosować generator

o wydajności 5000ml/h (wartość 750m3 jest najbliższa i nie większa niż 756m3 w tabelce dla wiersza wilgotności 55-65%).